Vlaanderen

Kennis die jou verandert en doet groeien

Uitgebreid Programma

Graag verlangen we ernaar gemeenten in Vlaanderen te ondersteunen in de toerusting van Gods medewerkers en dienaren. Het volledige vierjarige programma behandelt alle Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament en verschillende systematische onderwerpen. Doorheen de lessen komen automatisch nog andere belangrijke onderwerpen aan bod zoals bijbelstudiemethodiek, hermeneutiek, praktische theologie en kerkgeschiedenis. Elk jaar heeft een ander accent. Je kunt zo op elk moment instromen en ontvangt dan na vier jaar een getuigschrift.
Cyclus 4 — (2017-2018)

Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. Oude TestamentInl. Nieuwe TestamentInleidingsvragen toekomstleer
okt.Daniël1 KorintheGods beloften en verbonden
nov.Ester2 KorintheIsraël en de verdrukking
dec.Ezra en NehemiaEfezeDe volken en de verdrukking
jan.Ezechiël 1-241-2 TessalonikaDe opname van de gemeente
feb.Ezechiël 25-48Inl. OpenbaringTussen dood en opstanding
mrt.Habakuk en SefanjaOpenbaring 1-3Opstanding van leven of dood
apr.Haggaï en ZachariaOpenbaring 4-11Het vrederijk
meiMaleachiOpenbaring 12-22De nieuwe schepping

Cyclus 1 — (2018-2019)

Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. ThoraInl. EvangeliënOmvang van de gemeente
okt.Genesis 1-11MattheüsLevensvisie van de Gemeente
nov.Genesis 12-50MarcusAmbten binnen de Gemeente
dec.ExodusLucasDoop en Oliesel
jan.LeviticusJohannesHet Avondmaal
feb.NumeriChristus' LevenDe Geest, de ander
mrt.DeuteronomiumChristus' Dood en OpstandingDe Geest en de Gemeente
apr.JozuaChristus' OnderwijsGaven, bedieningen en vrucht
meiRichteren en RuthChristus' Parabels

Cyclus 2 — (2019-2020)

Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. BijbelcanonInl. Nieuwe TestamentSchepping en zondeval
okt.1 SamuëlHandelingen 1-12Roeping en Uitverkiezing
nov.2 SamuëlHandelingen 13-28Bekering, Geloof en Wedergeboorte
dec.1-2 KoningenInl. PaulusRechtvaardiging
jan.1-2 KroniekenRomeinen 1-8Verzoening en vergeving
feb.JobRomeinen 9-16Geloofs(on)zekerheid
mrt.PsalmenGalatenHeiliging
apr.SpreukenKolossersEeuwige Leven
meiPrediker en HoogliedFilippenzen

Cyclus 3 — (2020-2021)

Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. ProfetenInl. Nieuwe TestamentChristus' Drievoudige Ambt
okt.Jesaja 1-391 en 2 TimotheüsChristus' menswording
nov.Jesaja 40-66Titus en FilemonChristus' identificatie met Israël
dec.Jeremia 1-20JakobusChristus: God en Mens
jan.Jeremia 21-52 en Klaagliederen1 PetrusChristus' verhoging
feb.Hosea2 Petrus en JudasChristus en de Vader
mrt.Joël en Amos1-3 Johannes
apr.Obadja, Jona en MichaHebreeën 1-7
meiNahumHebreeën 8-13Christus' Wederkomst